Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : İlimler Tarihi,
Madde Adı : GĀFİKĪ, Ahmed b. Muhammed
Şahıs Adı : Ebu Ca'fer Ahmed b. Muhammed b. Seyyid el-Gafiki [560 h. 1165 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Endülüslü botanik âlimi, hekim ve eczacı.
Kaynaklar :EI.S.313-314; GAL.I.643.S.I.891; MLF.II.142; SARTON.II-˛.424;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara