Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı
Article Database in Ottoman Language
Makale Adı / Article Title
Yazar / Emeği Geçenler - Author / Names of Contributers
Son Eklenenler
   Listele / List: Sırala:
 
Ayrıntılı Arama için tıklayınız. / Click here for advanced search.
(Dergi adı, cilt, sayı, yayın tarihinden arama yapmak için tıklayınız.)
   

Bu veri tabanı, Osmanlıca dergilerde yer alan tarih, edebiyat ve İslâm ilimlerine dâir makalelerden oluşmaktadır. Şimdilik 39.560’dan fazla makalenin künyesi ile tam metinlerinin (PDF olarak) yer aldığı veri tabanı devamlı geliştirilerek yeni makaleler eklenecektir.


Proje Sorumlusu / Project Coordinator : Prof. Dr. İsmail E. ERÜNSAL
Proje Yöneticisi / Editör : Mustafa Birol ÜLKER
Veri Girişi / Data Entry : Nuray GÜLER, Esra MUHACİR, Zeynep SAVRAN, Talha YAYLA, Büşra KOÇAK
Dijitale Aktarma / Scanned By : Şevki BAYKUŞ, Serkan KURU, S. Volkan KURU
Düzenleme / Arrangement : Zeynep SAVRAN, Talha YAYLA, Zeynep DERE, Nuray GÜLER