Bu veri tabanı bibliyografik künye veri tabanıdır. Metin bağlantısı yoktur.

Makaleler Veri Tabanı - Arama

Makale Adı / Title
Yazar-Emeği Geçenler / Author
Dergi Adı / Journal Title
Cilt / Volume
Sayı / Issue
Yayın Yeri / Publication Place
Yayın Tarihi / Publication Date
   Listele / List :

Makaleler veri tabanında özellikle sosyal bilimler sahasında yayımlanan ilmî, edebi, dinî, tarihi vb. dergiler / Türk Tarih Kongreleri, CIEPO gibi ulusal ve uluslararası katılımlı sempozyum, konferans ve kongreler ile armağan kitaplardaki makale ve tebliğ künyeleri yer almaktadır. Veri tabanında halihazırda yaklaşık 593.000 künye mevcuttur.

The article database covers the titles of the articles and proceedings published in journals, symposium books (like Turkish Historical and CIEPO Conferences), and festschrifts as well. The database includes 593.000 titles.

Proje Sorumlusu / Project Coordinator : Prof. Dr. İsmail E. ERÜNSAL
İlmi Danışman / Adviser : Prof. Dr. Bilgin AYDIN
Proje Yöneticisi / Editör : Mustafa Birol ÜLKER
Veri Tabanı Yöneticisi / Database Manager : Şefik Bilâl ÇAVUŞOĞLU
Düzenleme ve Hazırlık / Arrangement : Recep YILMAZ, Cemil Cahit CAN
Veri Girişi / Data Entry : Şefik Bilâl ÇAVUŞOĞLU, Recep YILMAZ, Cemil Cahit CAN, Nuray GÜLER, Dilruba OĞUZ, Şüheda TOKAT, Hatice Ümmühan TÜYLÜ, Büşra KOÇAK, Esra KARAKAYA, Ali SAVRAN, Zeynep SAVRAN, Eda YILMAZ, Talha YAYLA, Esra MUHACİR, Abdurrahman KAYA, Kaan ÇINAR, Çetin TÜYLÜ, Salih SANDAL, Fatma ÇALIŞKAN, Hüseyin KARAER