Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : Fıkıh,
Madde Adı : GABN
Şahıs Adı :
DİA Tanıtım Cümlesi :İki taraflı akidlerde karşılıklar arasında değer yönünden denksizliği ifade eden İslâm hukuku terimi. (aldanma)
Kaynaklar :MECELLE md.356.165; BİLMEN.VI.11; FİHR.316; MÜSELLEM.56; NEVEVİ.II.57 -58; TA'RİFAT.107; KIF.II.1098; ML.IV.896;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara