İlahiyat Makaleler Veri Tabanı


3 : 1 - 3
Tekrar Ara

PDF


DETAY
Karataş, Ali
Ehl-i Sünnetin Kur’ân Yorumunda Mutezile Etkisi Ebu Bekir el-Esamm Örneği, Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) = International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS), 2016, cilt: II, sayı: 2, s. 178-187
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Yalçın, İsmail
Hz. Peygamberin Yiyecekler Konusundaki Müsamahalı Yaklaşımının İzleri, Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) = International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS), 2016, cilt: II, sayı: 2, s. 188-195
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Ethem, Mürsel
Rusça Kur’an Çevirilerinin Tanıtımı ve Çeviribilim Açısından İncelenmesi - II (Arapçadan Rusçaya Yapılan Kur’an Çevirileri), Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) = International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS), 2016, cilt: II, sayı: 2, s. 196-220
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
Tekrar Ara