İlahiyat Makaleler Veri Tabanı


6 : 1 - 6
Tekrar Ara

PDF


DETAY
Jusupov, Mairambek - Mürsel Ethem
Iyık Kuran: Maanilerinin Kırgızça Kotormosu Menen İsimli Mealin Tanıtımı ve Çeviribilim Açısından İncelenmesi, Tefsir Araştırmaları Dergisi, 2017, cilt: I, sayı: 1, s. 132-157
Kırgızca
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Çiçek, Mehmet
Tefsir İlminin Tanımı: Molla Fenârî Örneği, Tefsir Araştırmaları Dergisi, 2017, cilt: I, sayı: 1, s. 1-20
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Demirci, Mehmet
Tefsir İlminin Mahiyeti, Tefsir Araştırmaları Dergisi, 2017, cilt: I, sayı: 1, s. 21-46
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Koçyiğit, Hikmet
Çağdaş Dönemde Müfessirin Halka Ulaşma Çabalarının Tefsire Etkisi, Tefsir Araştırmaları Dergisi, 2017, cilt: I, sayı: 1, s. 47-72
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Ünver, Mustafa
Tefsirin Temel Bir İlkesi Olarak Siyaka Riayet - Elmalılı Tefsiri Örneği -, Tefsir Araştırmaları Dergisi, 2017, cilt: I, sayı: 1, s. 73-120
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
PDF


DETAY
Kayacan, Murat
İsmail Çalışkan’ın Tefsir Usûlü Adlı Eseri Bağlamında Usulü’t-Tefsir’i Yeniden Düşünmek, Tefsir Araştırmaları Dergisi, 2017, cilt: I, sayı: 1, s. 121-131
Türkçe
   + İçerikte   + Bu dergide   + Bu sayıda
Tekrar Ara