Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : Hadis
Madde Adı : ÜBBÎ
Şahıs Adı : Ebu Abdillah Muhammed b. Hilfe b. Ömer el-Veştati el-Übbi el-Maliki [828 h. 1425 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Tunuslu muhaddis ve müfessir, Mâlikî kadısı.
Kaynaklar :ZİRİKLİ.(VI).115; MLF.IX.287;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara