Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : Fıkıh,
Madde Adı : ÜLGENER, Mehmet Fehmi
Şahıs Adı : Mehmet Fehmi Ülgener [1362 14 R.ahir h. 1943 20 Nisan m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Cumhuriyet döneminin ilk İstanbul müftüsü.
Kaynaklar :SON DEVİR OSMANLI ULEMASI III 224-225;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara