Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : Fıkıh,
Madde Adı : el-ÜM
Şahıs Adı : Ebu Abdillah Muhammed b. İdris b. Abbas eş-Şafii [204 h. 820 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :İmam Şâfiî'nin (ö. 204/820) son dönemine ait fıkıh külliyatı.
Kaynaklar :İA.XII.1397; KZ.II.1397; KARAMAN.TARİH.101; GAS.I.486; Kam.İsl.I.171;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara