Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : Hadis
Madde Adı : ÜBEY b. K‘B
Şahıs Adı : Ebü'l-Münzir (Ebü't-Tufeyl) Übey b. Ka'b b. Kays el-Hazreci el-Ensari [33 h. 654 [?] m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Hz. Peygamber'e kâtiplik yapan ve Kur'an'a hizmetleriyle tanınan sahâbî.
Kaynaklar :ZİRİKLİ.I.78 (82); ÜSD.I.61-63; İSABE.I.19; TEZKİRE.I.16; İBN SA'D.III.497 -502; İTKAN.IV.138.204; Kam.İsl.I.17; FİHRİST.40; MÜFESSİRUN.I.91-93; MARİFET.I.32-33; BTT.II.47-48; KARAMAN.İCT.44; KÖKSAL.I.180;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara