Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : Fıkıh,
Madde Adı : ÜCHÛRÎ
Şahıs Adı : Ebü'l-İrşad Nureddin Ali b. Muhammed b. Abdirrahman el-Üchuri el-Mısri el-Maliki [1066 2 C.evvel h. 1656 27 Şubat m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Mâlikî fakihi, muhaddis ve mutasavvıf.
Kaynaklar :ZİRİKLİ (V) 13-14; MLF.VII.207; F.FEHARİS.II.782; GAS.I.127;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara