Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : Kelam,
Madde Adı : MÜTEVELLÎ, Abdurrahman b. Me’mûn
Şahıs Adı : Ebu Sa'd Cemaleddin el-Mütevelli Abdurrahman b. Me'mun b. Ali en-Nisaburi [478 8 Şevval h. 1086 27 Ocak m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Şâfiî fakihi ve Eş'arî kelâmcısı.
Kaynaklar :ZİRİKLİ.(III).323; VEFEYAT.III.133-134; SÜBKİ.V.106-107; ŞEZERAT.III 358; A'LAMÜ'n-NÜBELA.XVIII.585.XIX.187; VAFİ.XVI.61-62; MUNTAZAM.IX 18; İBER.II.338
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara