Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : Fıkıh,
Madde Adı : MÜZENÎ
Şahıs Adı : Ebu İbrahim İsmail b. Yahya b. İsmail el-Müzeni el-Mısri eş-Şafii [264 24 Ramazan (veya R.evvel) h. 878 30 Mayıs (veya 3 Aralık 877) m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :İmam Şâfiî'nin önde gelen talebesi, müctehid.
Kaynaklar :İA.VIII.870; GAL.I.190 S.I.305; ZİRİKLİ.I.327 (329); MLF.II.299; FİHRİST 298; SÜBKİ.II.93-109; MUHADARA.I.135; HÜSEYNİ.5; KARAMAN.TARİH.95;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara