Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : Tasavvuf,
Madde Adı : MÜZEKKİ’n-NÜFÛS
Şahıs Adı : Eşrefoğlu Abdullah Rumi [874 h. 1469- 1470 [?] m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Eşrefoğlu Rûmî'nin (ö. 874/1469-70 [?]) dinî-tasavvufî mensur eseri.
Kaynaklar :BANARLI.507; BT KLASİKLERİ.III.32-38;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara