Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : Arap Dili ve Edebiyatı,
Madde Adı : el-MÜZEKKER ve’l-MÜENNES
Şahıs Adı : Ebu Bekr İbnü'l-Enbari İbn Beşşar Muhammed b. Kasım b. Muhammed el-Enbari [328 h. 940 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Ebû Bekir İbnü'l-Enbârî'nin (ö. 328/940) Arapça kelimelerin erillik ve dişilliğine dair kapsamlı eseri.
Kaynaklar :İNBAH.I.86.128.269.325 II.135.203.262 III.22.28.58 62.184.204 208 251 336; GAL S I 182-183;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara