Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : Arap Dili ve Edebiyatı,
Madde Adı : MÜTENEBBÎ
Şahıs Adı : Ebü't-Tayyib el-Mütenebbi Ahmed b. Hüseyin b. Hasan el-Kindi el-Kufi [354 Ramazan h. 965 Eylül m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Arap şairi.
Kaynaklar :İA.VIII.858-862; MLF.I.201-204; ZİRİKLİ.I.110-111; FERRUH II 457-58; ZEYDAN.II.285-89; KALAY.248;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara