Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : Fıkıh,
Madde Adı : MÜZÂRAA
Şahıs Adı :
DİA Tanıtım Cümlesi :Ziraî ortaklık anlamında fıkıh terimi.
Kaynaklar :MECELLE.md.1431; BİLMEN.VII.59; FİHR.389; KARAMAN.İÇT.31; NEVEVİ.I 133; KIF.616; TILBE.149; ZÜHAYLİ.IV.485.675; TA'RİFAT.179;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara