Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : Kelam,
Madde Adı : MAĞFİRET
Şahıs Adı :
DİA Tanıtım Cümlesi :Günahların Allah tarafından bağışlanması anlamında bir terim.
Kaynaklar :İA.IV.822; EI.II.1078; ERE.X.393-400; TA'RİFAT.151; MU'CEM.499; MEŞREBÜ'l-ERVAH.187.204; ML.VI.516; MUSTATRAF.II.267;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara