Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : Musiki,
Madde Adı : MA‘BED b. VEHB
Şahıs Adı : Ebu Abbad Ma'bed b. Vehb (Katan) el-Yaktini [126 h. 744 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Emevîler devrinde yaşayan mûsikişinas.
Kaynaklar :EI.V.936-937; İA.VII.120; ML.VII.149;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara