Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : Tasavvuf,
Madde Adı : MA MING-HSIN
Şahıs Adı : Ma Ming-hsin İbrahim Vikayetullah Aziz Muhammed Emin [1195 1 R.ahir h. 1781 27 Mart m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Nakşibendiyye - Cehriyye tarikatının kurucusu Çinli âlim ve mutasavvıf.
Kaynaklar :EI.V.850-852;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara