Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : Fıkıh,
Madde Adı : GĀNİM el-BAĞDÂDÎ
Şahıs Adı : Ebu Muhammed Gıyaseddin Ganim b. Muhammed el-Bağdadi [1032 h. 1623 [?] m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Hanefî fakihi.
Kaynaklar :ZİRİKLİ.(V).116;GAL.II.492.S.II.502;SO.III.618;MLF.VIII.38;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara