Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : Fars Dili ve Edebiyatı,
Madde Adı : GÜRGÂNÎ, Fahreddin Es‘ad
Şahıs Adı : Fahreddin Es'ad Gürgani [446 h. 1054'ten sonra m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Vîs ü Râmîn adlı mesnevisiyle tanınan İranlı şair.
Kaynaklar :EI.II.1142-1143; RYPKA.177-179; DER İSLAM.c.59.s.93-110; LUGATNAME-i DİHHUDA."fa".s.74-76;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara