Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : Tasavvuf,
Madde Adı : GÜLŞENİYYE
Şahıs Adı :
DİA Tanıtım Cümlesi :Halvetiyye tarikatının İbrâhim Gülşenî'ye (ö. 940/1534) nisbet edilen bir kolu.
Kaynaklar :SEFİNE.III.106-111; TIBYANÜ VESAİL.III.87a-96b; PAKALIN.I.687/688; İA.IV.835; ML.V.421;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara