Arama için pratik bilgiler

Hızlı arama

Üst barda bulunan KELİME alanına aramak istediğin kelime girilir.
Hangi alanda aranacak
- Başlık: *Adıları geçen veri tabanlarında eser adı, makale adı, tez adı alanlarında arama yapar.
- Yazar: *Adları geçen veri tabanlarının yazar, hazırlayan vb. alanlarında arama yapar.
- Yayınlayan: *Adları geçen veri tabanlarının yayınlayan, enstitü vb. alanlarında arama yapar.
- Yayın yeri: *Adları geçen veri tabanlarının yayın yeri veya hazırlanan yer alanında arama yapar.

Hangi Veri Tabanında Aranacak:
- İSAM Ktp : İSAM Kütüphanesi
- İlh. Mak. : İlâhiyat Makaleler VT
- İlh F. Tez : İlahiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu VT
- Makaleler : Makaleler VT
- Osm. Mak. : Osmanlıca Makaleler VT
- Tezler : Tezler VT
- Türkiye Ktp : Türkiye Kütüphaneleri VT



Aramalar yapılırken izafetler, harf-i tarifler irablar ve atıflar gibi ekleri lütfen kullanmayınız.

1. Mesela: İrşadü's-sari li-şerhi Sahihi'l-Buhari adlı kitabı ararken: irşad şerh sahih;

2. Fihrist-i nüshaha-yı hatti-yi Farisi-yi Kitabhane-yi Danişgah-ı İstanbul adlı kitabı ararken fihrist nüsha hatt veya

3. el-Melikü'l-Mansur Abdullah b. Muhammed b. Mesleme et-Tücibi el-Endelüsi adlı şahsi araken mansur abdullah tücibi şeklinde yazmak yeterli olacaktır.

4. ... aralığında aramayı sağlar. 1970...1973 ve Kitab...Mecelle yazılırsa ilgili yıllar veya harfler arasındaki kayıtları getirir.

5. > önündeki ibareden sonraki kayıtlar demektir. >Tac Tevarih veya >1960 yazılırsa alfabetik sırada Tacü’t-Tevarih’ten sonraki kitapları veya 1960 yılından sonrakileri bulacaktır.

6. < peşindeki ibareden önceki kayıtları bulur. <Tacü Tevarih veya <1960 yazılırsa alfabetik sırada Tacü’t-Tevarih’ten sonraki önceki kitapları veya 1960 yılından öncekileri bulacaktır.