Risaleler Veri Tabanı
Treatise Database in Ottoman Language
Eser Adı / Title
Yazar / Emeği Geçen Adı / Author / Names of Contributers
Konu Başlığı / Subjects
Yayın Yeri / Yayınlayan / Place of Publication / Publisher
Yayın Tarihi / Date of Publication
Son Eklenenler / Recently Added Entries
   Listele / List :
Dikkat! Arama işleminde izafet, i'rab, harf-i târif, atıf vb. işaretleri kullanmayınız.
Arama ipuçları için tıklayınız.

Attention : Do not use transcription when you type.


Bu veri tabanı, tarih, edebiyat ve İslâmî ilimlerle ilgili risâlelerden oluşmaktadır. Şimdilik 4.500 civarında risâlenin tam metinlerine (PDF olarak) ulaşabileceğiniz veri tabanı devamlı geliştirilerek yeni risaleler eklenmeye çalışılacaktır.

Veri tabanımıza katkıda bulunan başta Merhum M. Şevket EYGİ olmak üzere diğer kıymetli şahsiyetlere İSAM kütüphanesi olarak şükranlarımızı sunarız.


Proje Sorumlusu / Project Coordinator : Prof. Dr. İsmail E. ERÜNSAL
Proje Yöneticisi / Editor : Mustafa Birol ÜLKER
İnceleme ve Hazırlık / Survey and Preparation : Recep YILMAZ, Cemil Cahit CAN, Ali Yücel YÜRÜK
Veri Girişi / Data Entry : Ali Yücel YÜRÜK, Zeynep SAVRAN, Abdurrahman KAYA, Ali SAVRAN, Salih SANDAL, Eda YILMAZ, Talha YAYLA
Dijitale Aktarma / Scanned By : Şevki BAYKUŞ, Serkan KURU, S. Volkan KURU, Nuri TAŞKIN, Sedat ÇOBAN, Okan İZGİ, Burak ÖNER
Dijital Düzenleme / Digital Arrangement : Zeynep SAVRAN, Zeynep DERE
Emeği geçenler - Acknowledgments : Nuray GÜLER, Neslihan ARACI, Esra MUHACİR
Veri Tabanı Yöneticisi / Database Manager : Şefik Bilal ÇAVUŞOĞLU