İSAM Kütüphanesi’nde Ara 🔎
  Liste

 

 

 

Madde Adı: MÜTEVELLÎ, Abdurrahman b. Me’mûn
Şahıs Adı: Ebu Sa'd Cemaleddin el-Mütevelli Abdurrahman b. Me'mun b. Ali en-Nisaburi [478 8 Şevval h. 1086 27 Ocak m.]
DİA Tanıtım Cümlesi *:Şâfiî fakihi ve Eş'arî kelâmcısı.
Kaynaklar:ZİRİKLİ.(III).323; VEFEYAT.III.133-134; SÜBKİ.V.106-107; ŞEZERAT.III 358; A'LAMÜ'n-NÜBELA.XVIII.585.XIX.187; VAFİ.XVI.61-62; MUNTAZAM.IX 18; İBER.II.338
Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.

Doküman Dosyası PDF formatındadır. (İndirmek için: ters tuş tıkla - hedefi farklı kaydet)

Dosya           GÖRÜNTÜLE   [ Dosya boyutu: 2.52 MB ]