Liste

 

 

 

Madde Adı: MÂCİD b. SAÎD
Şahıs Adı: Seyyid Macid b. Said b. Sultan el-Bu Saidi [1287 h. 1870 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi *:Bû Saîd hânedanına mensup Zengibar sultanı (1856-1870).
Kaynaklar:EI.V.1030-1031; ZİRİKLİ.VI.120;
Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.

Doküman Dosyası PDF formatındadır. (İndirmek için: ters tuş tıkla - hedefi farklı kaydet)

Dosya           GÖRÜNTÜLE   [ Dosya boyutu: 0.22 MB ]