Liste

 

 

 

Madde Adı: GALATA MEVLEVÎHÂNESİ
Şahıs Adı:
DİA Tanıtım Cümlesi *:Galata'da 1491'de kurulan İstanbul'daki en eski Mevlevî âsitânesi.
Kaynaklar:SEFİNE.V.161-162;REVNAKOĞLU.A.11-12;B.4c;ML.IV.911;EK.I.317;TARİH KONUŞUYOR.01 A˘USTOS 1967;
Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.

Doküman Dosyası PDF formatındadır. (İndirmek için: ters tuş tıkla - hedefi farklı kaydet)

Dosya           GÖRÜNTÜLE   [ Dosya boyutu: 2.87 MB ]