Liste

 

 

 

Madde Adı: GADÎR-i HUM
Şahıs Adı:
DİA Tanıtım Cümlesi *:Hz. Ali'nin imâmeti açısından Şiî gruplar nezdinde tarihî önem taşıyan yer. (18 Zilhicce 10/17 Mart 632)
Kaynaklar:İA.IV.705; EI.II.993-994; UİA.XIV-˛I.460-461; KÖKSAL.X.231; BULDAN. IV.188.II.389-390; FİRUZABADİ.KAM.MAHİT.1427;
Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.

Doküman Dosyası PDF formatındadır. (İndirmek için: ters tuş tıkla - hedefi farklı kaydet)

Dosya           GÖRÜNTÜLE   [ Dosya boyutu: 8.58 MB ]