İSAM Kütüphanesi Kadı Sicilleri Kataloğu Veri Tabanı


Bu veri tabanında toplam 28.409 adet mahkeme sicili ve arşiv defterine ait künye bilgisi yer almaktadır.

Defterler şu serilerden oluşmaktadır:

Kadı Sicilleri

23.041

İstanbul, Anadolu-Trakya ve Türkiye Harici kadı sicilleri.

Ruznamçeler

5.402

Muhtelif Defterler.

Defterler, seri adlarına bağlı olarak listelenebileceği gibi defter adından da arama yapılabilir.