İSAM Kütüphanesi / ISAM Library
KADI SİCİLLERİ KATALOĞU VERİ TABANI / DATABASE for KADI REGISTERS CATALOGUE

Arama / Search :
Adı / Title :
No :
Tarih / Date :
   Listele / List :
Bu veri tabanında toplam 29.129 adet mahkeme sicili ve muhtelif defterlere ait künye bilgisi yer almaktadır. Defterler İSAM Kütüphanesi'nde dijital olarak incelenebilmektedir. Veri tabanı ile ilgili görüş ve düşüncelerinizi kutuphane@isam.org.tr adresine bildirebilirsiniz.

Not: Tarih aralığına göre defter arandığında, başlangıç ve bitiş tarihleri arasına üç nokta yazılarak arama yapılmalıdır.
Örnek: 1100...1105.


The database covers catalogue information of 29.129court/kadi registers and miscellaneous books (defters) only. The registers/books are open to research at ISAM Library in digital form. You can send your comments and ideas to our e-mail address: kutuphane@isam.org.tr

Note: In case of date range searches, triple dot should be typed amidst the start and end dates.
e.g. 1100...1105 to retrieve the results between 1100-1105.

   

Proje Sorumlusu / Project Coordinator : Prof. Dr. İsmail E. ERÜNSAL
Proje Yöneticisi / Editor : Mustafa Birol ÜLKER
Danışman / Advisor : Doç. Dr. Bilgin AYDIN
Hazırlayanlar / Prepared By : Dr. Kenan YILDIZ, Nuray GÜLER, Neslihan ARACI, Esra MUHACİR, Şengül SARITAŞ
Veri Tabanı Yöneticisi / Database Manager : Şefik Bilâl ÇAVUŞOĞLU