İSAM Kütüphanesi / ISAM Library
Meşihat Arşivi Defter Kataloğu

Arama / Search :
Adı / Title :
No :
Tarih / Date :
   Listele / List :

İstanbul Müftülüğü Meşihat Arşivi’nden dijitalleri temin edilen 5255 defterden oluşmaktadır. Veri Tabanı “Şeyhülislâmlık (Bâb-ı Meşihat) Arşivi Defter Kataloğu” adıyla basılmış olan esere göre hazırlanmıştır.

Defterler; XVI ila XX. yüzyıllar arasında Şeyhülislamlık, Rumeli Kadıaskerliği, Anadolu Kadıaskerliği, Nakibüleşraflık, İstanbul ve Bilad-ı Selase Kadılıkları, Bab-ı Meşihat meclislerine ait defterler ile bazı ilmiye sınıfı mensuplarının faaliyetlerine dair belgelerden oluşmaktadır.

5.255 defterin dijitali, İSAM Kütüphanesi bünyesinde dijital olarak incelenebilmektedir.

Bu defterlerle ilgili bilgi ve katalog için bkz. Şeyhülislamlık (Bab-ı Meşihat) arşivi defter kataloğu. / Bilgin Aydın, İlhami Yurdakul, İsmail Kurt. -- İstanbul : Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2006. 294 s. ; 24 cm. -- (Genel yayın no ; 339. Arşiv dizisi ; 2)
Detaylı bilgi için tıklayınız

İstekleriniz için kutuphane@isam.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.