Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi


İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 57 : 1 - 10 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tekrar Ara
Sonuçlar [ Eser No – Sayfa / Eserin İlk Dizesi veya Adı – Güftekar – Besteker – Makam – Form – Usul - Notlar ] şeklinde listelenmektedir.
PDF
D-3/28 - s. 43
Ahlak yolu pek dardır - - - Nihavend - Marş - Nim Sofyan - Defterin başında "254 Sabiha Seyfettin" notu vardır.
PDF
D-12/9 - s. 12
Ana harb ilan oldu / Gazilere gün doğdu - - Bimen Şen - Nihavend - Marş - Nim Sofyan - Defterin başında "Ziya Akyiğit'ten aldım 9.10.1971" notu vardır.
PDF
D-12/131 - s. 139
Yine düşman kurmuş hududa pusu - - Bimen Şen - Hüzzam - Marş - Sofyan - Defterin başında "Ziya Akyiğit'ten aldım 9.10.1971" notu vardır.
PDF
D-37/99 - s. 104-105
Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak - Mehmed Akif Ersoy - Ali Rifat Çağatay - Acemaşiran - İstiklal Marşı - Nim Sofyan - Defterin başında "Haluk Güneyli'den aldım 7.2.1972" notu vardır.
PDF
D-37/115 - s. 121
Düşmanlar edilmişti bugün kahr ile tedmir (Dokuz Eylül Marşı) - - Mildan Niyazi Ayomak - Çargah - Marş - Nim Sofyan - Defterin başında "Haluk Güneyli'den aldım 7.2.1972" notu vardır.
PDF
D-37/138 - s. 143
Marş - - Şükrü Şenozan - Nihavend - Marş - Nim Sofyan - Promenad
Defterin başında "Haluk Güneyli'den aldım 7.2.1972" notu vardır.
PDF
D-57-1/28 - s. 103-104
İzmir Marşı - - İzzettin Hümayi Elçioğlu - Nihavend - Marş - Nim Sofyan - Defterin başında "Eski Girit valilerinden Giridizade Mehmet Paşa'ya ait olduğu söylenen bu defter ailenin torunlarından Sayın Mevlüt Giritlioğlu tarafından bana verildi Temmuz 1983" notu vardır.
PDF
D-86/1 - s. 2-3
Ey vatan uğruna canlar veren evlad-ı vatan (Armağan-ı xafer) - - Yusuf Ziya Paşa - Rast - Marş - Nim Sofyan - Defterin başında "Kemani Kevser Hanım'ın / Haluk Güneyli'den aldım Ocak 1972" notları vardır.
PDF
D-87/41 - s. 53
İran Marşı (Farsça) - - - - Marş - Nim Sofyan - Güftesi yoktur.
Defterin başında "Kemani Bedriye Hoşgör'e ait notalardan / Haluk Güneyli'den 1971" notları vardır.
PDF
D-97/4 - s. 6-7
Yükselip ikbal-i devlet milletin olsun semir (Milli Marş-ı Sultani) - - İsmail Hakkı Bey (Muallim) - Nihavend - Marş - Nim Sofyan -
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 57 : 1 - 10 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tekrar Ara