Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : Tefsir,
Madde Adı : ÜMEVÎ
Şahıs Adı : Ebu Halid Yezid b. Abdilcebbar b. Abdillah b. Ahmed Ümevi el-Kurtubi [562 h. 1167 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :
Kaynaklar :MLF.XIII.237;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Ansiklopedide bir madde olarak yer almamaktadır. Ek ciltlerde veya yeni edisyonda yer alabileceği düşüncesiyle doküman dosyası oluşturulmuştur
Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara