Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : İslam Tarihi ve Medeniyeti,
Madde Adı : MÂCİD b. SAÎD
Şahıs Adı : Seyyid Macid b. Said b. Sultan el-Bu Saidi [1287 h. 1870 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Bû Saîd hânedanına mensup Zengibar sultanı (1856-1870).
Kaynaklar :EI.V.1030-1031; ZİRİKLİ.VI.120;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara