Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : İslam Düşüncesi ve Ahlak,
Madde Adı : GARDET, Louis
Şahıs Adı : Louis (Andre - Marie) Gardet [1406 10 Zilkade h. 1986 17 Temmuz m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Müslüman - hıristiyan diyalogunun öncülerinden olan Fransız şarkiyatçısı. (müsteşrik)
Kaynaklar :MÜSTEŞRİKUN.III.1056-1057; IBLA.(sayı 158).s.385-386;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara