Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : Kelam,
Madde Adı : GĀLİYYE
Şahıs Adı :
DİA Tanıtım Cümlesi :Daha çok Şîa'ya mensup olan ve aşırı düşünceler taşıyan gruplar için kullanılan, İslâm toplumu tarafından tasvip edilmemeyi belirten bir terim.
Kaynaklar :İA.III.90.IV.710.825.X.461.XII.518-519;EI.I.1156.1082.II.218.441.1093.1098.IV.847;ZİRİKLİ.VII.154.VIII.198-199;MLF.II.237;T.MUTEZİLE.30-31.52;MİLEL.I.173-178.181-188;DÜRZİ.9;İNTİSAR.14.48.109;İTİKADAT.87.99;DEYLEMİ.2-3.5.21.25.89;KUMMİ.114.120;FARKLAR.51.64.100.202.225-232.235;TARİFAT.17.54.79.108.122.151.160;KAM.İSL.I.638;II.440;III.249-250;IV.217;T.HANABİLE.I.33;MAKALAT.6-9.11.15.17.49.50;FİHRİST.638;KIF.I690-691;II.625;MALATİ.18.158.159.161;HARİZMİ.19.20;MAKDİSİ.BED.V.132;DİRASAT.74-88;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara