Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : İslam Tarihi ve Medeniyeti,
Madde Adı : GASSÂNÎ, Muhammed b. Abdülvehhâb
Şahıs Adı : Ebu Abdillah el-Vezir Muhammed (Hammu) b. Abdilvehhab b. İbrahim el-Gassani el-Endelüsi el-Fasi [1119 h. 1707 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Faslı tarihçi.
Kaynaklar :EI.II.1021-1022; ZİRİKLİ.(VI).256-57;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara