Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara

İlim Dalı : İslam Tarihi ve Medeniyeti,
Madde Adı : GAMRE SEFERİ
Şahıs Adı :
DİA Tanıtım Cümlesi :Hz. Peygamber'in, Hendek Gazvesi'nde Kureyşliler'le iş birliği yapan Esedoğulları üzerine gönderdiği seriyye (6/627).
Kaynaklar :KÖKSAL.VI.45-48;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara