Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : Tasavvuf,
Madde Adı : GALEBE
Şahıs Adı :
DİA Tanıtım Cümlesi :Sâlikin üzerinde bulunduğu halin kendisini hükmü altına alması mânasında tasavvuf terimi.
Kaynaklar :MEŞREb.88.298;ŞATAHAT.553;FERHENG.348-350;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara