Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : Mimari,
Madde Adı : GALATA MEVLEVÎHÂNESİ
Şahıs Adı :
DİA Tanıtım Cümlesi :Galata'da 1491'de kurulan İstanbul'daki en eski Mevlevî âsitânesi.
Kaynaklar :SEFİNE.V.161-162;REVNAKOĞLU.A.11-12;B.4c;ML.IV.911;EK.I.317;TARİH KONUŞUYOR.01 A˘USTOS 1967;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara