Dokümantasyon Veri Tabanı


1 : 1 - 1


 
Tekrar Ara


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız.

İlim Dalı : Kelam,
Madde Adı : GADÎR-i HUM
Şahıs Adı :
DİA Tanıtım Cümlesi :Hz. Ali'nin imâmeti açısından Şiî gruplar nezdinde tarihî önem taşıyan yer. (18 Zilhicce 10/17 Mart 632)
Kaynaklar :İA.IV.705; EI.II.993-994; UİA.XIV-˛I.460-461; KÖKSAL.X.231; BULDAN. IV.188.II.389-390; FİRUZABADİ.KAM.MAHİT.1427;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
Tekrar Ara