İSAM Kütüphanesi
GNL.DERGİ  D04028

Dergi
04028


Amasya İlahiyat Dergisi [Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Amasya University Review of the Faculty of Divinity]. -- Amasya : Prof.Dr.Şuayip Özdemir, [t.y.]ISBN 2667-7326 [2147-7256]

Türkçe

Yıl Cilt Sayı Açıklama Durumu Metin
2019 13
2019 12
2018 11 PDF nüshası da var.
2018 10
2017 9 PDF nüshası da var
2017 8
2016 7
2016 6 PDF nüshası da var.
2015 5
2015 4
2014 3
2014 2
2013 1

ZOTERO

Esere Nasıl Ulaşabilirim?