İSAM Kütüphanesi
GNL.  148061

322.1956
AYD.Ş
2006

Aydın, Bilgin

Şeyhülislamlık (Bab-ı Meşihat) arşivi defter kataloğu / Bilgin Aydın, İlhami Yurdakul, İsmail Kurt. -- İstanbul : Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2006. 294 s. ; 24 cm. -- (Genel yayın no ; 339. Arşiv dizisi ; 2)

ISBN 975-389-463-5
1. Şeyhülislamlık_Kataloglar
Türkçe
Ödünçte
Kütüphanemizde ikinci nüshası yoksa kütüphane görevlisinden Demirbaş Numarasını belirterek yardım isteyiniz.

ZOTERO (Zotero'ya kaydetmek için Zotero Connector eklentisini yükleyip tarayıcının sağ üst kısmında bulunan Zotero simgesini tıklayınız.)

Esere Nasıl Ulaşabilirim?

Eserin içindekiler bölümü ??
Yeni Pencerede açmak için tıklayınız