ISAM Library
GNL.  148061

322.1956
AYD.Ş
2006

Aydın, Bilgin

Şeyhülislamlık (Bab-ı Meşihat) arşivi defter kataloğu / Bilgin Aydın, İlhami Yurdakul, İsmail Kurt. -- İstanbul : Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2006. 294 s. ; 24 cm. -- (Genel yayın no ; 339. Arşiv dizisi ; 2)

ISBN 975-389-463-5
1. Şeyhülislamlık_Kataloglar
Türkçe
ZOTERO (Zotero'ya kaydetmek için Zotero Connector eklentisini yükleyip tarayıcının sağ üst kısmında bulunan Zotero simgesini tıklayınız.)

Where can I find this material?

Eserin içindekiler bölümü ??
Yeni Pencerede açmak için tıklayınız