İlahiyat Makaleler Veri TabanıKaya, Mehmet
Bazı Meâller Çerçevesinde İ’râb Farklılıklarının Âyetlerin Anlamına Etkisi, Mütefekkir Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, 2014, sayı: 1, s. 35-65
Türkçe

PDF -

ZOTERO (Zotero'ya kaydetmek için Zotero Connector eklentisini yükleyip tarayıcının sağ üst kısmında bulunan Zotero simgesini tıklayınız.)