İlahiyat Makaleler Veri Tabanıİbiş, Fatih
Eş’arî Kelamının Dînî, Hissî ve Felsefî Karakteri Üzerine, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Pamukkale University Journal of Divinity Faculty, 2014, sayı: 2, s. 34-47
Türkçe

PDF -

ZOTERO (Zotero'ya kaydetmek için Zotero Connector eklentisini yükleyip tarayıcının sağ üst kısmında bulunan Zotero simgesini tıklayınız.)