İlahiyat Makaleler Veri TabanıTürkan, Mustafa
Mu’tezilî Âlimlere Göre Kıyasın Delil Değeri, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Pamukkale University Journal of Divinity Faculty, 2014, sayı: 1, s. 69-84
Türkçe

PDF -

ZOTERO (Zotero'ya kaydetmek için Zotero Connector eklentisini yükleyip tarayıcının sağ üst kısmında bulunan Zotero simgesini tıklayınız.)