İlahiyat Makaleler Veri TabanıAdilbayev, Alau
Rus Ortyantalizminin Oluşumunda Kazan Ekolü’nün Rolü, Dinî Araştırmalar, 2002, cilt: IV, sayı: 12, s. 109-124
Türkçe

PDF -

ZOTERO (Zotero'ya kaydetmek için Zotero Connector eklentisini yükleyip tarayıcının sağ üst kısmında bulunan Zotero simgesini tıklayınız.)