İlahiyat Makaleler Veri Tabanı



Ethem, Mürsel - Sabri Demir
İnançta Gençliğin Vüsatı, 21. Yüzyılda Gençlik ve İnanç Eğilimleri, 2022, cilt: II, s. 779-883

PDF -

ZOTERO (Zotero'ya kaydetmek için Zotero Connector eklentisini yükleyip tarayıcının sağ üst kısmında bulunan Zotero simgesini tıklayınız.)